Psykoterapi

 

Hvad er Psykoterapi?

 

Hovedformålet med psykoterapi er ikke alene at hjælpe dig som menneske med at bevidstgøre og udvikle så mange sider af dig selv som muligt. Det er også at bryde med de begrænsende roller, selvbilleder, overbevisninger og adfærdsmønstre, som ligger til grund for de indre og ydre konflikter.

 

I i stort set alle psykoterapeutiske retninger er det en vigtig del af psykoterapeutens job at hjælpe dig med at blive mere opmærksom på, hvad du tænker, føler og gør.

Psykoterapi handler om at forøge opmærksomheden og forståelsen overfor dine indre barrierer og potentialer.

 

Hvorfor Psykoterapi?

 

Målet med psykoterapi er at hjælpe dig til at få mere frihed i dit liv. Psykoterapi hjælper

dig at forstå hvad det er galt, det hjælper dig at styre din tænkning og forstå dine følelser.

Så når livet udfordrer dig, kan du klare dig bedre.

 

Masser af videnskabelig forskning har igennem de sidste årtier dokumenteret, hvor afgørende vores holdning til os selv, vores helbred, indlæringsevner osv., er for vores fysiske og psykiske velvære. Og ikke mindst for både helbredelse af sygdomme og for positive ændringer i det daglige liv.

Stort set alle former for psykoterapi handler derfor også om at hjælpe dig som menneske med at ændre indstilling til forskellige sider og niveauer af dig selv.

 

Alle terapiformer handler om at hjælpe dig med at tage mere ansvar for dit eget liv, og om at hjælpe dig til selv at medvirke til at få løst dine problemer og udfordringer.

En del af denne selvansvarlighed er også at kunne overgive ansvaret for noget, som du vitterligt ingen indflydelse har på, til dem der eventuelt har.

 

Psykoterapi handler om at hjælpe dig som menneske med at blive mere kompetent i forhold til at klare de udfordringer som kommer både indefra og udefra.

 

Virker Psykoterapi?

 

I dag findes det dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser at psykoterapi virker.

Der er også god dokumentation for at psykoterapi betaler sig i forhold til medicinsk behandling. Udbyttet af psykoterapi varer ved.

Psykoterapi virker, især hvis du prioriterer det og påtager dig din af arbejdet som kommer indefra.

 

Hvad er vigtigt for at det bliver et godt psykoterapiforløb?

 

Det vigtigste for et godt psykoterapiforløb er kontakten mellem klient og terapeut.

Der skal i terapirummet være en atmosfære af rummelighed, tryghed, tillid og accept.

Det er også vigtigt at du går ind i forløbet med en lyst og en vilje til at hjælpe dig selv.

Det er grundstene for et godt og solidt samarbejde.

 

Hvad kan jeg tilbyde dig?

 

Jeg ønsker at skabe en atmosfære af rummelighed og accept omkring mig selv og dig som klient. Jeg vil gøre mit bedste, for at skabe de bedste forudsætninger, for at du skal nå derhen, hvor du gerne vil være.

Jeg vil lytte, være respektfuld og ligeværdig. Jeg vil støtte dig og udfordre dig. Jeg vil svare ærligt hvis du vil høre min mening.

Du vil altid have min fulde fortrolighed.