Terapeutiske Metoder

 

Samtaleterapi

Den første og vigtigste forudsætning for samtaleterapi, er en fortrolig og tillidsfuld kontakt mellem terapeut og klient. Her skabes der, stille og roligt, et åbent og tillidsfuldt rum hvor der kan tales frit om de problemstillinger som er i livet.

Ved hjælp af de rigtige bevidstgørende spørgsmål, opdages nye måder at anskue vanskeligheder og smertefulde problemer på. Som klient så får du hjælp til at gentage ansvaret for din egen livskvalitet, så du kan komme ud på den anden side som et gladere og mere velfungerende menneske.

 

Kropslæsning og psykoterapi

Kroppen er som en åben bog. Med vores kropsholdning, bevægelsesmønstre, fysiske symmetri eller asymmetri osv. Fortæller vi nemlig, uden selv at vide det en historie om, hvad der foregår i vores inderste.

 

Psykoterapi og drømmetydning

Både det vi drømmer om natten, og det vi går og fantaserer eller dagdrømmer om, kan bruges kreativt i psykoterapi.

Arbejdet med drømme og fantasier kan være en fascinerende indfaldsvinkel til at blive bevidst om ellers ubevidste følelser og behov. Vi kan bruge arbejdet til at integrere uudnyttede ressourcer eller løse indre konflikter.

 

Tegne-terapi

Vi kan ikke lave så meget som bare en enkel tegning eller hurtig skitse, uden at vi ubevidst kommer til at fortælle noget om vores personlighed, psykiske balancer og ubalancer, stærke og svage sider osv. Farvevalg, former, stregens karakter, fokus og balance i tegningen fortæller alt sammen noget om vores psyke. Derfor er tegneterapi et godt redskab i det terapeutiske arbejde.

 

Rollespil og psykodrama

Når vi bevidst indlever os i og udspiller bestemte sider af vores egen og andre menneskers personlighed, kan vi for det første opdage nye sider af os selv og forløse dybe følelsesmæssige spændinger.

For det andet kan vi få forskellige sider af vores psyke som ellers er i konflikt med hinanden, til at hænge sammen på en harmonisk og livgivende måde.

 

Krops-psykoterapi

Da både følelsesmæssige spændinger, chok og traumer lejrer sig i kroppen, er det afgørende for mange menneskers terapiforløb, at de får arbejdet med deres krop. På samme måde er det nødvendigt, at kroppens latente energi-ressourcer frigøres, hvis vi vil forøge vores vitalitet og livsglæde.

Derfor er det et vigtigt element i psykoterapi at vi også får arbejdet intenst med den fysiske side af psyken.

 

Det kan være afslapnings og jordforbindelses-øvelser, udtryks- og afreageringsøvelser og metoder til at forløse chok og traumer, der har sat sig som kroniske spændinger i kroppen.