Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/xn--petraslling-lgb.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Mindfulness

Mindfulness

- modvirker stress, angst og depression

 

- forbedrer psykisk og fysisk velvære

 

- hjælp til at håndtere smerte og sygdom 

 

- for et liv i balance

Hvad er mindfulness?

Mindfulness går ud på at vågne op til det liv, du har lige nu. Ikke det liv, der har været, eller som måske vil komme. Men at vågne op til det liv, der er i dette øjeblik, på en måde, hvor du er venlig mod dig selv.


Mindfulness kan hjælpe dig til at lade fortid og fremtid ligge, så der bliver plads til nuet.


Hvis vi er nærværende og opmærksomme på hvad der sker i nuet, kan vi begynde at se verden på ny og genvinde balancen.


Mindfulness hjælper os, til at være tilstede i nuet, uden at fordømme, hverken os selv, andre eller situationen vi er i.


Hvor kommer mindfulness fra?
Mindfulness har rødder i buddhismen. Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi føler smerte, fordi intet varer ved. Vi bliver alle syge, forfalder og dør. Og sindet narrer os til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted.

Hvad arbejder vi med?
I mindfulness-træning arbejder vi med opmærksomheden. Vi noterer dét, der dukker op. Og accepterer det. Du har sikkert allerede opdaget, at det ikke kun er gode tanker og følelser, der dukker op. I mindfulness betyder accept, at vi ser, hvad der er. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis kan lide det vi ser, men at vi tager det til os, uanset hvad det er.

Vi behøver ikke at adlyde vores tanker og følelser, men vi kan observere dem med humor og med lethed.


Videnskabelige undersøgelser har vist at når vi praktiserer mindfulness nedsætter vi symptomer på stress, angst og depression. Det øger også vores fysiske og psykiske velvære. Vi kan nemmere håndtere smerte og sygdom.

Grundholdninger i Mindfulness 

- Ikke dømmende

- Tålmodighed

- Åbent sind

- Tillid

- Ikke stræben

- Accept

- Give slip

 

1. At være ikke dømmende
At være opmærksomt til stede eller mindful handler i høj grad om at du forholder dig upartiskt/neutralt til dine egne oplevelser, tanker og følelser. For at opnå det, er du nødt til at blive bevidst om den konstante strøm af vurderinger, domme og reaktioner på dine indre og ydre oplevelser og lære at træde et skridt tilbage fra dem og iagttage dem på afstand. Når du begynder at øve dig på at blive bevidst om din hjernes aktivitet, er det helt almindeligt at du også bliver overrasket over i hvor høj grad du hele tiden dømmer og vurderer dine oplevelser. Nogle ting eller mennesker bliver vurderet som gode, fordi de får dig til at føle dig godt tilpas af en eller anden grund. Andre oplevelser vurderes lige så hurtigt som dårlige, fordi de får dig til at føle dig dårligt tilpas. Resten vurderer du sandsynligvis som neutrale oplevelser, fordi du ikke tillægger dem den store betydning, derfor bliver de tit udelukket af vores bevidsthed.

Vores vane med at dømme og vurdere vores oplevelser låser os fast i et automatisk reaktionsmønster, som vi ikke er bevidste om og som ofte har meget lidt med virkeligheden at gøre. Alle de her automatiske domme der er i spil i dig, kan gøre at det rigtig vanskeligt at finde ro i dig selv.

Prøv engang at lægge mærke til hvor optaget du er af hvad du kan lide og ikke kan lide, i løbet af de næste 10 min. Alt imens du blot laver et eller andet hverdagsagtigt.

Hvis du skal finde en mere effektiv måde at håndtere hverdagens pres eller stress på, så er du først og fremmest nødt til at blive bevidst om alle dine automatiske domme, sådan at du kan gennemskue dine egne fordomme og din egen frygt, og i sidste ende frigøre dig fra dit eget tanketyranni.

Når du opdager at dit sind dømmer, skal du ikke forsøge at få det til at holde op, men blot være opmærksom på at det er det, der sker. Lad mig komme med et eksempel. Du sidder og er i gang med at iagttage din vejrtrækning og måske begynder du at tænke, det her kan jeg ikke finde ud af eller hold da op hvor er det kedeligt. Det er domme, tanker du tænker om det du gør! Når tankerne dukker op i dit sind, så genkend dem som dømmende tanker, og lad være at reagere på dem og gå ind i dem. Iagttag dem blot, og vend så tilbage til at iagttage din vejrtrækning.

2. At være tålmodig
Tålmodighed er som bekendt en dyd. Med din tålmodighed viser du at du har forstået og accepteret, at tingene nogle gange må udvikle sig i deres eget tempo. Du kan bruge mindfulness og meditation til at træne tålmodigheden i krop og sind. Der er ingen grund til at være utålmodig med dig selv fordi du fx bliver opmærksom på at dit sind hele tiden dømmer dig, eller fordi du er anspændt eller opkørt eller bange, eller at du har øvet dig i et stykke tid, uden at der er sket noget positivt. Giv dig selv lov til at have de oplevelser du har. Hvorfor? For du har dem uanset hvad. Når de dukker op er de virkeligheden. De er en del af dit liv som det udfolder sig netop i dette øjeblik. Dit sind har sin egen vilje og ofte ryger vi i tankerne tilbage i fortiden eller ud i fremtiden. Tankerne bliver let en afledningsmanøvre som får dig til at være fraværende. Det meste af tiden overdøver dine tanker faktisk din oplevelse af øjeblikket. Det er så let at miste forbindelsen til her og nu!

3. At have et åbent, barnligt sind - Beginners mind
Mange af os har en tendens til at tage livets almindeligheder for givet og derfor får vi heller ikke altid øje på det fantastiske i det almindelige. For at få øje på den rigdom der er i nuet må du udvikle et åbent måske næsten barnligt sind, en vilje til at se alting, som om du så det for første gang.

Et åbent sind gør det muligt for dig at være modtagelig overfor nye muligheder og forhindrer dig i at sidde fast i din erfaring om, sådan er jeg, eller sådan er det!

Du kan som et eksperiment øve dig i et barnligt sind i din hverdag. Næste gang du ser en person du kender godt, så prøv at se personen med friske øjne, som var det første gang du så personen, kan du det? Eller ser du personen gennem et slør af dine tanker om personen, kan du løsrive dig fra din erfaring med personen? Forsøg også at gøre det når der opstår et problem i dit liv eller når du er ude i naturen, se tingene som de er i sig selv uden dit sinds hurtige domme.

4. At være tillidsfuld
Det at stole på dig selv og din egen grundlæggende styrke og ordentlighed er et vigtigt aspekt og en væsentlig del af livet i det hele taget. Det er umuligt at være som andre. Du kan blive mere dig selv og stå ved dig selv. Når du er mindfull, fuldt tilstede og accepterende, øver du dig i at tage ansvar for at være dig selv og lærer at lytte til og stole på dig selv. Jo mere du udvikler denne tillid til dig selv, jo lettere vil du have ved at få tillid til andre mennesker og se deres grundlæggende gode sider.

5. Ikke at stræbe efter noget
Det eneste mål er, at du skal være dig selv. Det ironiske er, at det er du jo allerede. Det kan lyde paradoksalt og en smule vanvittigt. Men alligevel kan dette paradoks få dig til at se dig selv på en ny måde og give dig et nyt liv, hvor du ikke anstrenger dig så meget, men i højere grad bare er til. Det vil være resultatet af at udvikle din evne til ikke at stræbe efter noget

Det handler simpelthen om at være opmærksom på det der er og sker, her og nu. Hvis du er anspændt, skal du bare være opmærksom på at du er anspændt. Hvis du er i dårligt humør skal du bare være opmærksom på at du er i dårligt humør og lægge mærke til dit dømmende sind. Du skal bare iagttage. Husk at du simpelthen giver alt hvad du oplever lov til at være der i øjeblikket, fordi det alligevel allerede sker.

At lade være med at stræbe efter at nå noget bestemt, og i stedet omhyggeligt og tålmodigt acceptere tingene som de er lige her og nu. Med tålmodighed og regelmæssig træning på at være tilstede i nuet kan du få dine mål opfyldt helt af sig selv.

6. At være accepterende
Accept betyder, at du ser tingene, sådan som de rent faktisk er i nuet. Hvis du har hovedpine, må du acceptere, at du har hovedpine. Hvis du er overvægtig, hvorfor så ikke bare indrømme, at det er en passende beskrivelse af din krop i dette øjeblik?

Ofte når du først til accept efter at have gennemgået en lang og meget følelsesladet periode med benægtelse og vrede. Faserne er en naturlig del af en bearbejdningsproces, der nogle gange skal til for at du kan finde dig tilrette med det uundgåelige. Det er en del af helingsprocessen. Hvis du ser bort fra de helt store ulykker, som tager lang tid at komme sig over, så er sandheden den at vi tit spilder enorme mængder af energi på at benægte og modsætte os ting, der rent faktisk bare er sådan, som de nu er. Du kan have så travlt med at benægte og kæmpe imod livet som sker lige nu, at du ikke har mere energi tilbage til heling og personlig udvikling. og den smule energi du har bliver spildt på grund af din manglende opmærksomhed.

Husk, at nuet er det eneste tidspunkt, hvor du aktivt kan gøre noget som helst. Du bliver nødt til at acceptere dig selv, før du kan forandre dig selv for alvor.

Accept er ikke ensbetydende med, at du skal kunne lide alting, eller at du skal indtage en passiv indstilling til alting og give afkald på dine egne principper og værdier. Det betyder ikke, at du er tilfreds med tingene, som de er, eller at du resignerer og slår dig til tåls med at tolerere tingene, fordi det ”nu bare er sådan”. Accept i den betydning ordet er brugt her, betyder simpelthen, at du er villig til at se tingene, som de er. Den indstilling gør det muligt for dig at handle hensigtsmæssigt i dit liv, uanset hvad der sker.

7. At give slip
Når du begynder at lægge mærke til dine indre oplevelser, vil du hurtigt opdage, at der er visse tanker, følelser og situationer, som dit sind gerne vil holde fast i. Hvis de er behagelige, prøver du måske at forlænge disse tanker, følelser eller situationer, trække dem ud og genskabe dem den ene gang efter den anden.

På samme måde er der mange tanker, følelser og oplevelser, vi prøver at slippe for eller slippe af med eller forhindre eller beskytte os selv imod at få, fordi de er ubehagelige og smertefulde og skræmmende på den ene eller den anden måde.

I stedet kan du lade du dine oplevelser være, som de er, og iagttage dem fra det ene øjeblik til det næste. At give slip er en måde at lade tingene være på, at acceptere tingene som de er. Når du iagttager dit sind gribe fat i eller skubbe væk, minder du dig selv om bevidst at give slip og blot se, hvad der sker, når du gør det. Når du opdager, at du dømmer og vurderer dine oplevelser, giver du slip på de dømmende og vurderende tanker. Du erkender dem, men du går ikke videre med dem. Du lader dem være og giver dermed slip på dem. Du gør nøjagtig det samme, når tanker om fortiden eller fremtiden dukker op. Du giver bare slip på dem og nøjes med at iagttage. Når du giver slip, frigør du energi du kan bruge på det vigtige i dit liv, heling og udvikling.

Kilde : Jon Kabat-Zinn, Lev med livets katastrofer,

Ev læsestof til fordybelse i mindfulness,
Lev med livets katastrofer, af Jon Kabat-Zinn,
MIndfulness, af Lone Overby Fjorback
Køb bogen her
Hør Jon Kabat-Zinn her
Ex på mindfulde øvelser her